Uống rượu phải uống bát như này mới chịu phải không thị Bình

Uống rượu phải uống bát như này mới chịu phải không thị Bình

access_time 5 years ago

1 1 1 1 1  
Uống rượu phải uống bát như này mới chịu phải không thị Bình??
P/s: nhắm đồ nướng, húp lẩu xương, tráng miệng bằng cà- lem của Capt. Thủy!
See Translation

content_copyCategorized under

About author