Tổng Đạo diễn Chánh Trực nói gì vậy ta

Tổng Đạo diễn Chánh Trực nói gì vậy ta

access_time 5 years ago

Tổng Đạo diễn Chánh Trực nói gì vậy ta ?
Ngoài giải trí, hài phải có thông điệp giáo dục, tiếng cười phải là tiếng cười bổ ích, được người xem nhớ mãi bởi các tầng, nấc ý nghĩa thâm sâu. Đó là cái khán giả thực sự cần ở mỗi người nghệ sĩ.
YÊU NGHỀ VÀ YÊU NHỮNG AI THẬT SỰ YÊU NGƯỜI LÀM NGHỀ
thansk 8showbiz và Trần Tiến
==> SÂN CHƠI ĐẦY BỔ ÍCH cho CÁC BẠN trẻ sắp Tới vời cuộc Thi – GMSKDATRIENVONG 2017
Links Huỳnh Tiến Khoa giựt giải – Thạch sanh – Lý Thông .

content_copyCategorized under

About author