TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG VIẾT VỀ HAI BÀ ĐƯỢC GỌI LÀ “ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI”

access_time 5 years ago

TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG VIẾT VỀ HAI BÀ ĐƯỢC GỌI LÀ “ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI”
* NGƯỜI THỨ NHẤT, bà Nguyễn Thị Xuân đề nghị bổ sung quy định Điều 155 (tội làm nhục người khác), Điều 156 (tội vu khống) tình tiết phạm tội đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bà muốn trừng trị mạnh tay người nào làm nhục, vu khống Đảng, lãnh đạo.
Thưa bà, với tư cách là một Đại biểu (đang làm công an) và được “dân bầu”, nói tiếng nói “của dân” (tôi để dấu ” “, bà muốn hiểu sao thì hiểu), tại sao bà có thể phát …
Đọc tiếp

content_copyCategorized under

About author