Tiếc quá

Tiếc quá

access_time 3 years ago

1 1  
Tiếc quá, ra về đề tuột mất cơ hội xem con B 787-10 Dreamliner tại Paris ! Mình ngưỡng mộ con đó, chắc VNA cũng sắp đặt mua 9 con…
See Translation

content_copyCategorized under

About author