Thời chiến tranh đi sơ tán chẳng có cơ hội gì để hoàn thiện thẩm mỹ

access_time 5 years ago

Thời chiến tranh đi sơ tán chẳng có cơ hội gì để hoàn thiện thẩm mỹ, nhưng Khải có một đam mê từ nhỏ là mê kiếm tiền lắm. Học xong đại học là Khải đã quyết tâm phải làm cái gì thật đặc biệt để kiếm tiền, luôn thích tạo ra cái mới, đẹp, và dẫn đầu… Đó là khả năng tiềm ẩn giúp Khải chinh phục những thử thách sau này trên bước đường kinh doanh, để luôn đi đầu trong phong cách sống.

content_copyCategorized under

About author