Thiệt tình là muốn kiệt sức rồi

access_time 5 years ago

Thiệt tình là muốn kiệt sức rồi, nhưng thôi ráng lên rồi những nỗ lực này sẽ được đền đáp xứng đáng (mà không được cũng không sao vì cũng đã cố hết sức rồi!).
Hẹn giữa tháng 6 đặt chân đến Kathmandu sẽ từ từ review về quá trình chuẩn bị và tại sao nó lại phức tạp và tốn nhiều công sức, tính bằng năm như thế…

content_copyCategorized under

About author