Sáng sớm dụ dỗ mãi mới được 2 bạn bé cho ôm

access_time 5 years ago

Sáng sớm dụ dỗ mãi mới được 2 bạn bé cho ôm.
Bố: Nằm đây với bố một tí. Bố đếm từ 1 đến 10 thôi rồi bố thả ra.
Minh, Nguyên: Hơi miễn cưỡng nhưng cũng chịu nằm yên.
Bố: Một, hai, ba, bốn, năm, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bốn, năm, sáu…
Minh, Nguyên: Bố, bố đếm nghiêm túc đi bố.
Bố: Bố đang nghiêm túc mà… Bảy, tám, chín, sáu, năm…
Minh, Nguyên: Khônggggg. Chín rồi phải đến mười chứ. Bố ăn gian lắm!!! Bố đếm vòng đi vòng lại thế thì mãi mãi không hết à!?
Bố:

content_copyCategorized under

About author