Rò rỉ hình ảnh tiền tệ của nước CH Đồng Tâm

Rò rỉ hình ảnh tiền tệ của nước CH Đồng Tâm

access_time 4 years ago

1  
Rò rỉ hình ảnh tiền tệ của nước CH Đồng Tâm , nước CH thành viên của CH Liêng Ban XHCN Annam.
Ảnh : Đồng “Đồng Tâm Tệ” mệnh zá 520 .000 tại cây xăng

content_copyCategorized under

About author