Rất nhiều ngân hàng ở Việt Nam vẫn còn sử dụng Windows XP

Rất nhiều ngân hàng ở Việt Nam vẫn còn sử dụng Windows XP

access_time 4 years ago

Rất nhiều ngân hàng ở Việt Nam vẫn còn sử dụng Windows XP – Hệ điều hành đã bị ngưng hỗ trợ từ lâu và có vô số lỗi bảo mật. Không biết có cây ATM nào ở Việt Nam bị lấy tiền kiểu này chưa nhỉ? http://cafef.vn/toi-pham-mang-chi-mat-vai-giay-de-lay-sach-…
Cách mạng công nghiệp lần 4 nếu thực sự là IoT và Việt Nam muốn dẫn đầu thì có lẽ nên bắt đầu với việc làm chủ những cây ATM. Nếu không làm được thì chắc cũng nên quên việc đi tắt đón đầu đi! Nhỉ?

content_copyCategorized under

About author