Quy nạp kiểu … gà tây

access_time 5 years ago

Quy nạp kiểu … gà tây
(Nhân thấy thầy Trần Nam Dũng nói về quy nạp không đầy đủ, mới nhớ ra chuyện con gà tây.)
Gà tây (turkey) là loài vật rất chăm chút cho con cái. Con gà tây mẹ luôn ấp ủ gà tây con, kiếm thức ăn cho gà con, v.v. Tuy nhiên, nếu con gà tây con nào mà không kêu chíp-chíp thì gà tây mẹ sẽ không chăm sóc nó, và thậm chí có thể giẫm chết nó.
Con chồn nâu (polecat) là kẻ thù tự nhiên của gà tây. Cứ khi nhìn thầy chồn nâu là gà tây tỏ ra hung dữ, xông vào tấn côn…
Đọc tiếp

content_copyCategorized under

About author