Nhớ các em chó này : Khèn và oppi

access_time 5 years ago

Nhớ các em chó này : Khèn và oppi
Có con gái lớn thật thích – có bạn suốt đời
Lúc con mình còn nhỏ trông đứa nào cũng giống mẹ . Ông xã mới đùa bảo tại vì mấy cái gen quý nó cũng hiếm nên con nó giống em là đúng rồi (ra chiều là khi dễ tôi đây- vâng thì gen của tôi tầm thường hà hà). Nay thì chúng nó càng lớn càng giống ông cụ thân sinh ,ngay cả bà Tây lai bà ý còn giống hệt bố bà ấy nốt
Như kiểu chúng mình đẻ mướn ý
Ô hay thế gen quý nó “đỡ”quý hay lâu lâu nó cũng tự biến đổi hay sao ý nhỉ

content_copyCategorized under

About author