Nhìn các anh chị

access_time 5 years ago

Nhìn các anh chị, cô chú, bạn bè tôi in sách rồi đi xoay đủ cách để bán, thấy thương vô hạn.
Sau này vạn nhất có ra sách, chả may bán được thì không nói làm gì. Nếu không bán được, thì gom tiền mua hết về vứt cụ nó vào kho. Xin xỏ thì ông bán không thì thôi để mối xông, không sao cả. Tự vả mấy cái vào mặt cho tỉnh rồi vứt bút không viết nữa thế thôi.
Bất tài mà cố tỏ ra có tài là đi lừa thiên hạ. Thiên hạ quay lưng rồi vẫn cố thuyết phục thì là tự đi lừa mình.
Khổ thế sống làm sao?

content_copyCategorized under

About author