Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta gặp những trường hợp mà bản thân không biết nên làm thế nào cho đúng

access_time 5 years ago

Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta gặp những trường hợp mà bản thân không biết nên làm thế nào cho đúng! Nhưng lòng trắc ẩn thì luôn có trong mỗi người chúng ta. Với bản thân mình, trường hợp của Đoàn Thị Hương là như vậy. Mình mong cháu có cơ hội gặp gia đình để tìm được sự an ủi và bảo vệ duy nhất cuối cùng! Bạn Nguyen Hoang Anh đã đứng ra kêu gọi bạn bè chung tay giúp gia đình cháu, vốn khó khăn, có điều kiện sang Malaysia để gặp con. Mình thông báo trên facebook của mình để bạn nào muốn giúp gia đình cháu có thể vào Facebook của Ánh để chung tay. Thank you all in advance!

content_copyCategorized under

About author