Ngọc nữ Bạch Điệp

access_time 5 years ago

Ngọc nữ Bạch Điệp – Common Wanderer (Lãng du điệp 🙂 )
Đặt tên nghe cho hoa hòe hoa sói câu like vậy thôi .
Ngọc Nữ còn gọi hoa Mò Đỏ mà bên thuốc gọi là Xích Đồng Nam – Bạch Điệp là bướm trắng – Hehe .
Người xưa kể lại Kim Đồng – Ngọc Nữ là hai đứa trẻ hầu hạ cho các tiên ông, tiên bà.trên thượng giới cho nên hoa đẹp gọi Ngọc nữ cũng chẳng ngoa ..
( The Common Wanderer ( Pareronia anais anais -Lesson, 1837) Female – By Sunny affirmation )
See Translation

content_copyCategorized under

About author