Nghe anh Sơn bảo chương trình này hay lắm

access_time 4 years ago

Nghe anh Sơn bảo chương trình này hay lắm, dành cho các tổ chức phi lợi nhuận miền Nam <3 ----- +++ Chi tiết thời lượng và nội dung hoạt động chi tiết như sau: (1) Nâng cao nhận thức (20 giờ, chiếm 8.4% tổng thời gian) - Đánh giá năng lực tổ chức: 4 giờ - Hội thảo xác định và phân tích vấn đề cùng giải pháp: 16 giờ (2) Xây dựng năng lực và kỹ năng lãnh đạo và quản lý/quản trị tổ chức (169 giờ, chiếm 71% tổng thời gian) - Học online ít nhất 3 bộ công cụ phát triển tổ chức: 15 giờ - Sáng kiến lãnh đạo phi lợi nhuận: 154 giờ (tập huấn lãnh đạo tổ chức vào mỗi cuối tuần trong tháng 6, 7 và 8/2017, xem chi tiết nội dung và thời gian đính kèm) - Tư vấn đồng đẳng phi lợi nhuận: 5 (3) Xây dựng mạng lưới và chia sẻ thông tin (18 giờ, 7.6% tổng thời gian) - Tham dự Không gian Chia sẻ do LIN tổ chức: 18 giờ - Không gian làm việc chung cho các NPO (tùy chọn) (4) Vận động nguồn lực địa phương (30 giờ, chiếm 13% tổng thời gian) - Gây quỹ trong nước và Quỹ đối ứng (tối đa 35 triệu): 4 giờ - Tiếp cận các nguồn quỹ của LIN và các nhà tài trợ khác: 10 giờ - Sự kiện Pitching với các nhà tài trợ do LIN kết nối: 8 giờ - Thăm thực địa các dự án tài trợ từ Quỹ RNKC: 8 giờ

content_copyCategorized under

About author