Ngày off hiếm hoi chả để nghỉ ngơi mà để đi giải quyết một mớ việc tồn đọng

access_time 5 years ago

Ngày off hiếm hoi chả để nghỉ ngơi mà để đi giải quyết một mớ việc tồn đọng. Buồn ngủ muốn phát rồ mà nhìn cái chị nhân viên ngân hàng chỉ ngồi chùi từng tờ tiền cảm thấy ih như đang đếm cừu. Muốn úp mặt ngủ tại chỗ.

content_copyCategorized under

About author