[My Dream]:

access_time 4 years ago

[My Dream]:
Những lúc rảnh là vậy đây!
Để đây để con cái sau này nó biết bố của chúng nó đã từng biết sến sủa như này đây. Bố nó cũng từng mơ mộng về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Bố hiện giờ đang tạm thời chưa liên lạc với mẹ các con. Các con yên tâm, bố sẽ là một ông bố tốt nhất, sẽ cùng mẹ nuôi nấng con, chơi cùng các con, nếu mẹ các con đồng ý thì bố sẽ dạy các con biết thế nào là “tuổi thơ”. Sẽ không ai dám bắt nạt các con ngoài mẹ, bố cám đoan luôn.!
Tạm thời thế này thôi, chừng nào bố tìm được mẹ các con sẽ tính tới chuyện quyết định Tên tuổi từng đứa nhé.
Thân ái!
Nguồn ảnh: Bộ tranh “Ngôi nhà và những đứa trẻ”

content_copyCategorized under

About author