Một thằng rất khốn nạn chuyên review láo và rating láo

access_time 4 years ago

Một thằng rất khốn nạn chuyên review láo và rating láo.
Anh em Cô Tô xem thằng ml này là thằng nào (không ở Cô tô, không phải người Cô tô). Nó đi review 26 ks ở Cô Tô đều 1 sao (ngoài ks mà nó chung đụng)
Ảnh cuối là trang của nó và 1 trang nó lập ra (nhà nó thật ae nhìn trong check in của nó là biết).
Ae các khách sạn Tuấn Vũ Cô Tô, Coto Hotel group, … vào xem.
Dcm khách sạn ngta to như tổ bố thằng ăn mày, vừa xây xong, oách nhất Cô tô, nó ở không ở, đến không đến, vào làm phát 1 sao trong khi ngta ko ngừng quảng bá và chắt chiu, nó đẩy nhà nó lên và dìm nhà ngta xuống. Thằng bệnh hoạn.

content_copyCategorized under

About author