Mới livestream xong

access_time 5 years ago

Mới livestream xong, bạn bè inbox hỏi sao bữa nay sao giọng giống khủng long vậy, trước cũng gớm mà đâu gớm như giờ
Dạ em bể giọng, dậy thì rồiiiii haha

content_copyCategorized under

About author