Mới hơn 6 tuổi

Mới hơn 6 tuổi

access_time 5 years ago

1 1 1 1 1  
Mới hơn 6 tuổi, không hẳn đã thích đọc sách lắm, nhưng Beo có tính kỷ luật cao, đã nói là làm. Mua sách cho ông ấy, hẹn là Mỗi ngày con đọc cho bố 5 trang thôi. Ông ấy lè lưỡi mặc cả, Ba trang được không bố?
Thế mà quyển “Gió đùa rặng liễu”, ông ấy đọc 3 tuần xong hơn 300 trang.
Kinh thật. Quyển đấy bố đã đọc quái đâu 😀

content_copyCategorized under

About author