MỊ CHÂU TRỌNG THỦY

access_time 5 years ago

MỊ CHÂU TRỌNG THỦY
Sắc MỊ tươi hồng nghĩa thẳm sâu
Lỡ thêu TRỌNG ước để âu sầu
KHẢM trầm động giếng bào y vũ
Kích tiễn công thành mục nỏ CHÂU
Bởi đã thương chồng gieo tội quốc
Vậy nên tủi kiếp phũ duyên cầu
Nỗi buồn lẩn khuất oan tình đọng
Cổ lũy thành loa nhuộm úa mầu
LƯƠNG VŨ TK
CỔ LOA THÀNH
Muôn đời để lại mối thù sâu.
Chẳng trách nàng công chúa khổ sầu.
Giếng ngọc oan khiên vùi ngấn lệ.
Thanh gươm nghiệt ngã lấp dòng châu.
Nhà tan nghĩa phận rời mơ ước.
Nước mất tình duyên vỡ mộng cầu.
Nỏ báu còn đâu thề vẫn nặng.
Thành xưa cổ tích đã phai mầu.
Trần tiến việt
̉

content_copyCategorized under

About author