Mấy tấm hình quý quá

access_time 4 years ago

Mấy tấm hình quý quá. Ông Thiệp có câu Giăng lưới bắt chim. Chệ Tiến ko cần nói, chệ hành động: Chiếu đèn bắt cung quăng bọ gậy nòng nọc!
Nữ tướng như chệ phải ra trận bắt bọ gậy nòng nọc, còn cái bọn zai vây quanh chả làm giề, cứ đứng nhìn chệ như vì sao rơi từ trên giời rơi xuống thế hả??!
Bắt bọ gậy nòng nọc như nào chệ ới, em về bắt chước bắt ở nhà em ngay. Sợ muỗi lắm giồi đây!
Ps: Chú thích ảnh: “Ối giồi ôi, bố sư cha con bọ gậy!”

content_copyCategorized under

About author