Mất tiền vì bị lừa đảo

access_time 4 years ago

Mất tiền vì bị lừa đảo, em ko bùn , tiền bạc là vật ngoài thân, tiền kím ra rất dễ, còn mạng là còn tất cả.
Nhưng bùn thay một kẻ cướp lại mang danh một cán bộ nhà nước ,thuộc đội QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG .
Đạo đức con người trở nên thói nát và rẻ rúng khi kẻ cướp lại khoát trên ng bộ áo xanh uy quyền….
Rồi đây ng dân sẽ đánh đổi tất cả để dành lại công lý cho chính mình và hy sinh đễ xã hội lấy đó là coi là một bài học …..

content_copyCategorized under

About author