Mất công bắt ông anh thồ lên tận nơi thăm ông Louis

Mất công bắt ông anh thồ lên tận nơi thăm ông Louis

access_time 4 years ago

1 1 1 1 1  
Mất công bắt ông anh thồ lên tận nơi thăm ông Louis, thì Lâu đài đóng cửa vào cung, đành dạo một vòng thăm chỗ bà Marie – Antoinette hẹn tình nhân năm xưa, cũng chỉ đành đứng ngoài ngó vô!
Nhọ thật!
Thôi đành quay về Quê xem tình hình anh # ra sao để còn tạm biệt anh ấy!
See Translation

content_copyCategorized under

About author