Lịch báo cho 3 HLV và Host về họp báo ngày hôm nay là 10g30

access_time 5 years ago

Lịch báo cho 3 HLV và Host về họp báo ngày hôm nay là 10g30. Lịch báo cho các anh chị nhà báo là 9g30.
Ngày hôm nay Khuê và chương trình rất lấy làm tiếc vì sự thay đổi giờ giấc họp báo nhưng chưa thống nhất khi thông báo đã gây ra sự trễ giờ khiến mọi người chờ đợi ảnh hửơng đến công việc đáng tiếc như sáng hôm nay.

content_copyCategorized under

About author