Huhu mình muốn mua một cái váy và một chiếc nhẫn và một

access_time 4 years ago

Huhu mình muốn mua một cái váy và một chiếc nhẫn và một… vài thứ nữa mà không có credit card. Có bạn nào làm dịch vụ mua hộ đồ trên này không???
P/s: cơ bản là vì đồ mình muốn mua chỉ sale trong 24h nên mình cần ai đó (làm dịch vụ cũng được) mua giúp

content_copyCategorized under

About author