**Hỏi :

**Hỏi :

access_time 5 years ago

1  
**Hỏi :
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc.
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
*** Đáp : đkm tao sợ
Ảnh : thôn trưởng Vỹ Dạ Thôn

content_copyCategorized under

About author