Hoang mang

Hoang mang

access_time 5 years ago

1  
Hoang mang
Đôi khy ..
J,D tôi thắc mắc anh em nhà páo xứ sở hình con zun quằn quại này nâng pi,à quên khiêng Yoni một con mụ da đen để làm zì ?
Có thật là anh em muốn chỵch một mụ da đen dư lày ?
J,D tôi thuộc loại ăn tạp nhưng nhìn con mụ da đen này cái vòi 20cm của tôi đéo thèm nhúc nhich lấy 1 mm , nhìn thêm 5 zây nó quéo lại
Cùng là dòng zống Tiên Rồng mà gu liền pà của J,D tôi và anh em khác nhau xa quá. Hay anh em nhà páo tiến hóa thành zống khác rồi , còn J,D tôi vữn thế ?
Jonathan Durex 7,874inches 45phút và cong vút Hoang mang !!!!

content_copyCategorized under

About author