Đồng quan điểm này:

access_time 5 years ago

Đồng quan điểm này:
Phụ nữ VẪN còn bất bình đẳng với nam giới
“Cảnh báo gia tăng bất bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ”
“Mặc dù, Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội về phát triển kinh tế, nhưng sự chuyển đổi nhanh chóng đó không những không mang lại nhiều cơ hội tốt hơn cho phụ nữ mà còn đang gây nhiều tổn thương, nguy cơ có thể bỏ phụ nữ lại phía sau”. Đó là nhận định cũng như cảnh báo được Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Viện Nghiên cứu Giới và Gia đình thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đưa ra trong nghiên cứu: “Cảnh báo gia tăng bất bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ” vừa được tổ chức ngày 3/6/2016 tại Hà Nội.
(http://bit.ly/2llIPbV)
Vai trò của người phụ nữ trong xã hội đã thay đổi nhiều từ thế kỷ 20. Họ đã khẳng định bản thân với thế giới rằng họ có đủ khả năng làm việc và cống hiến. Khi nam giới phải chiến đấu trong hai cuộc thế chiến, phụ nữ đứng sau làm việc trong các nhà máy, trên những cánh đồng và chăm sóc gia đình. Nỗ lực của họ đã được ghi nhận, từ từ nhưng chắc chắn, sự bình đẳng được xây dựng. Nhưng sau nhiều năm, nhiều phụ nữ cảm thấy không được đối xử công bằng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, và điều đó khiến họ bất hạnh.

content_copyCategorized under

About author