Đời con người ta ai cũng đã từng mắc sai lầm

access_time 4 years ago

Đời con người ta ai cũng đã từng mắc sai lầm, tự nhận ra sai lầm và sửa chữa nó…. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã có rất nhiều sai lầm và tôi cũng đang cố gắng sửa chữa nó…. Vậy mà có người không hiểu như vậy, tưởng mình là hay là giỏi. Rồi cũng có ngày…. hớ hớ hớ
P/s: Hiệp nói vui thôi, chứ Hiệp vẫn yêu mọi người….
See Translation

content_copyCategorized under

About author