ĐỘ LƯỢNG

access_time 4 years ago

ĐỘ LƯỢNG
(Lộc lư ngũ bộ)
TỬ TẾ KHI LÒNG CÓ KHỔ ĐAU
Cùng mưa đón nắng vượt qua sầu
Ôm bờ sóng vỗ chao quằn trước
Mớn nước sông về chảy lặng sau
Chẳng bám víu dòng mơ phép lạ
Nào tơ tưởng bến đợi thiêng mầu
Tùy duyên thuận sống từng giây chuyển
Tiếp tiếp sân ga những lượt tàu
Vui tằm tơ mượt lụy ngàn dâu
TỬ TẾ KHI LÒNG CÓ KHỔ ĐAU
Thoáng đã trời mai ngời ánh nhật
Qua rồi cửa sổ loáng hình câu
An lành tựa nước dòng trôi mãi
Não nuột như triều sóng cuộn mau
Hãy trả nhau về nơi hiện trú
Cho hình bóng rõ cuộc phùng trao
Bản thể chân thường sáng ánh châu
Thân tàn cùng tử mải tìm đâu
Bao dung lúc trí không bình lặng
TỬ TẾ KHI LÒNG CÓ KHỔ ĐAU
Khúc chiết nào mong ngồi chẻ tóc
Hiền minh chẳng ước thượng thêm đầu
Tắc kè mượn sắc che mình giữ
Hãy đến đây cùng rõ mặt nhau
Đời như họa sĩ phối gam màu
Thực tả cam đành bạc trắng lau
Nước lã tìm quên ngày sống ảo
Men nồng trả lại bữa tình khao
Công bằng thuở dạ còn nghiêng ngả
TỬ TẾ KHI LÒNG CÓ KHỔ ĐAU
Giáp mặt buồn vui cùng hiện hữu
Vời trông chi bóng nước qua cầu
Chiếc lá lìa cành gió xác xao
Là đang tích nhựa thắm mai đào
Ngày đông bách lộng trầm tư núi
Tháng hạ trăng ngời lấp lánh sao
Đó nước xuôi dòng vui với biển
Đây xuồng trọn bến thỏa cùng ao
Miên di bước mộng đêm lầm lỗi
TỬ TẾ KHI LÒNG CÓ KHỔ ĐAU
Lý Đức Quỳnh

content_copyCategorized under

About author