Đi lại cõi mạng đã lâu

access_time 4 years ago

Đi lại cõi mạng đã lâu , J,D nhân ra nhơn xỉ các phe phái hiểu định nghĩa “Nhà Nước” ấm ớ bome.Để Đả phá/bảo vệ Nhà nước đượng đại thì họ mặc sức vẽ rồng vẽ rắn định nghĩa/vai trò của nhà nước theo ý mình. Buồn cười vcl.
Có một điều căn bản về Nhà nước mà cacc phải hiểu , dù là shock bome , ấy là NN ra đời do nhu cầu “được cai trị” của người dân. Ông người nào cũng mơ tưởng đến một miền đất hứa nào đó mà họ được tự do tẹt ga , đéo có chánh quyền nào cai trị họ. Và khi đặt chân đến một miền đất như vậy họ nhanh chóng vỡ mộng và nhựn ra đéo thể nào sống ra dáng ông người ở một nơi vô chánh phủ.
Tụi mọi da trắng dám bỏ quê nhà ở lục địa zà phắng sang Bắc Mẽo băn ziết , cướp đất anh em da đỏ dzĩ nhiên đéo fải loại hiền lành zì , nhưng khi bỏn đuổi được người da đỏ khỏi khu vực nào đó để dựng nhà , lấy vợ đẻ đái thì chúng đéo sống nổi trong tình trạng vô chánh phủ. Chúng phải nhanh chóng bầu bán thị trưởng, dựng đồn cảnh sát , nhà tù. Đừng nói chuyện tụi mọi da trắng thời kỳ “khai phá” Bắc Mỹ , ở bất kỳ nơi nào , thời điểm nào trên quả địa cầu này hễ cứ có khoảng trống quyền lực , hiện diện của chính quyền là loạn bome ,ai yếu tim đéo dám ra đường. Trong tình thế đó người dân thường phải nặn ra uy ban quân quản hay đội trật tự zì đó ít nhất là zữ trật tự trị an ( một mô hình “chánh phủ lâm thời” thu nhỏ ).
Các ông người dẫu văn minh đến mấy thì fần con vữn cứ tồn tại,khoái tranh đoạt , zành zật và mâu thuẩn từ đây mà ra. Tự thân mỗi ông người là những con nhím đầy gai nhọn , sẵn sàng xù lên , dùng gai nhọn xiên đối thủ ngọt xớt. Nhà nước có nhiệm vụ đầu tiên là bắt ép những con nhím xếp gai lại , đkm chúng mày , mâu thuẫn à , luật pháp đây , cứ thế mà xử, đứa nào xù gai lên ông bem cho sặc máu lìn.
Vai trò zải quyết , dàn xếp mẫu thuẫn zữa các ông người của Nhà nước phải đi đôi với trấn áp , cưỡng chế , nếu ko Nhà nước đéo khác Hội Đồng Za Tộc , phân xử đã đời có thằng dí buồi bào quyết định thi làm đéo zề nó ? Phỏng ạ.
J,D tôi dông dài nãy zờ là cốt để dội gáo nước lạnh vào đầu cacc đang hóng vụ “Mỹ Đức” như chó tát ao. Cacc đừng vội khen/chê Chánh quyền Nụi Chó. Đừng đưa ra bất kỳ kết lựn nào ngay thời điểm này, hãy chờ chờ đợi kết cục rồi oánh zá xem Nhà nước này nha
<<>>

content_copyCategorized under

About author