Đàn bà

access_time 5 years ago

Đàn bà
———–
Sáng khoe bạn goái, Anh viết được mấy chương sách rồi.
Nàng thốt lên, Uầy muộn thế?
– Muộn là thế nào?
– Thì anh qua đoạn căm ghét em rồi, làm gì còn đủ chua chát mà viết nữa?
(Kinh thặc, tư duy rất kinh. Nhưng em yên tâm, sự chua chát ko tự nhiên sinh ra cũng ko tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ lọ dấm này sang lọ dấm khác).

content_copyCategorized under

About author