Đại xứ Papua New Guine đy dự hội nghỵ thượng đỉnh Liên Hịp Cuốc

Đại xứ Papua New Guine đy dự hội nghỵ thượng đỉnh Liên Hịp Cuốc

access_time 5 years ago

1  
Đại xứ Papua New Guine đy dự hội nghỵ thượng đỉnh Liên Hịp Cuốc
Đại sứ Annam sợ đéo zì mà ko vận áo dzài khăn the nhẻ ?
Tái khẩu : đéo biết súng của ảnh dài đến đâu mà bao súng dài kinh thế :v
Tình hình này là cũng ….cong vút như J,D tôi chắc luôn

content_copyCategorized under

About author