Cuối cùng thì ngành Y tế cũng làm cái việc mà người ta phải làm từ lâu

access_time 4 years ago

Cuối cùng thì ngành Y tế cũng làm cái việc mà người ta phải làm từ lâu, đình chỉ cái ông thầy bùa Nguyễn Trọng Hùng, tức Hùng Y hay gọi là Hùng Bê Tông.
Trước đây mình ngồi chê ông này, nhiều fan và chim mồi của ông ấy vào chửi mắng mình lắm lắm cơ 😀
Thầy bùa niệm chú, nước lá bàng và cao ban long :))

content_copyCategorized under

About author