Chuẩn bị tiếp tục khai trương thương hiệu nội thất của Pháp tại Hà Nội 19/12/2017

access_time 4 years ago

Chuẩn bị tiếp tục khai trương thương hiệu nội thất của Pháp tại Hà Nội ngày 19/12/2017.
Chúc mừng ông chủ đã phân phối thành công thương hiệu nội thất số 1 của Mỹ tại thị trường Việt Nam. Mới tháng 9 vừa rồi là một thương hiệu của Pháp tại Sài Gòn và giờ đã có mặt ở Hà Nội. Còn 9 thương hiệu nữa sẽ chào đời vào 2018, ôi ngoạn mục.

Xem thêm
báo giá thiết kế nhà

content_copyCategorized under

About author