Chính quyền xã Yên Na đang dùng luật gì mà ép nhân dân bản Na pu ký vào văn bản đuổi chúng tôi đi

access_time 5 years ago

Chính quyền xã Yên Na đang dùng luật gì mà ép nhân dân bản Na pu ký vào văn bản đuổi chúng tôi đi? Sáng nay công an viên Pán đi lấy chữ ký của xã viên bản Na pu . Gia đình chúng tôi chờ đợi cách làm việc của Xã Yên Na.
Trên trang facebook của tôi có nhiều bạn ở bản Na pu.
Và cũng có những người hiểu biết về luật trên lãnh thổ Việt Nam.
Nên tôi đưa tin này với mục đích làm rõ hành động của chính quyền xã Yên Na.
Các anh chính quyền xã Yên Na nắm luật trong tay mình mà lại lại làm sai 2 luật bảo vệ quyền lợi của công dân. Đó là luật Cư trú và luật tự do tôn giáo.
Nếu gia đình chúng tôi sai trái pháp luật không cần chính quyền xã phải khổ cực như vậy.
Chỉ cần một lệnh của tòa án là có thể bắt chúng tôi. Không cần phải họp dân, nhiều lần họp như vậy.
Rồi bày trò lấy chữ ký toàn xã viên Na pu.

content_copyCategorized under

About author