Chiên khu 4 lại quậy hoành

access_time 5 years ago

Chiên khu 4 lại quậy hoành.
Ấy, Bác Duẩn lại quy hoạch khu 4 thành An toàn Khu chống Tầu Plus nếu nó đánh Annam mới vuôi .
Từ nay J,D tôi dek dùng câu “Chuẩn như Lê Duẩn” nữa.
Khâm Thự.

content_copyCategorized under

About author