Chả là hôm nay buồn buồn rảnh rảnh sáng dậy sớm ra chợ mình mua ít hoa quả về ăn

access_time 4 years ago

Chả là hôm nay buồn buồn rảnh rảnh sáng dậy sớm ra chợ mình mua ít hoa quả về ăn !
Éo le là ra ngoài chợ thấy quả này là lạ mới quay lại hỏi chủ quán xem đây là quả gì thì bảo đây là quả măng cụt !
Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói khi mà bà chủ bảo quả này ăn ngọt ngon lắm !Nghe mát tai , chảy nước rãi mồm nên đành Ngậm ngùi mua vài kí lô về ăn!
Nhưng éo le nữa là
Về ăn kiểu gì mà càng ăn càg chát , càng gặm càg đắng mề ! Lôi bột canh ra chấm mà vẫn chát Thế ma khen ngon ngọt lắm !
Hờn cái bà bán hàng
See Translation

content_copyCategorized under

About author