Cây cầu Tân Vũ

access_time 5 years ago

Cây cầu Tân Vũ – Huyện Lạch dài 5.5km gì đó thì sao nhiều báo lại gọi là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á vậy ta? Bữa đi bên Malay có hai cây cầu Sultan gì đó nối đảo Penang và tp Butterworth dài tới 24km tức là gần 5 lần cầu Tân Vũ này lận, chạy đắm đuối gần 30 phút mới qua được.
Cầu Tân Vũ chỉ dài nhất Việt Nam hay Đông Dương thôi chứ level nó còn xa xa lắm.
Location cây cầu: https://goo.gl/Mwqaa0

content_copyCategorized under

About author