” Bởi kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại

” Bởi kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại

access_time 5 years ago

1  
” Bởi kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được kiếp này 1 lần đi lướt qua nhau…”
Photo by
Concept & Stylist: Nguyễn Trực

content_copyCategorized under

About author