Behind the scenes Beauty photoshot

Behind the scenes Beauty photoshot

access_time 4 years ago

1 1  
Behind the scenes Beauty photoshot
Foto Nam Bắc giao lưu 🙂
Model Mai Trầm Minh Nhật
Lighting & Support Duc Phan
Studio Dream Page Studio
VNR Team: Kent Tran, Nguyễn An Bình, Thùy Như, Lê Nguyên, Thuyên Annie, Van Nguyen, My My, Điệp Mộng Mơ, Vu Duc Ngo
HN Team: Hợp Nguyễn, Đạt Xitroo
P/s xem rõ thì bấm HD :p

content_copyCategorized under

About author