Bạn Cua và bạn Bon vần Kayak ở vịnh Bái tử Long

access_time 4 years ago

Bạn Cua và bạn Bon vần Kayak ở vịnh Bái tử Long. Nơi chỉ có zời, nước, bãi cát và mấy bố con.
Tránh xa loài người tiến bộ vài ngày thanh thản đến kỳ lạ. Có điều thèm thuốc lá quá bố cháu phải đu tàu hàng vào bờ tiện pót tấm ảnh cho nó thoả cơn nghiện phây.

Xem thêm: www.trainghiemdulichbonmua.com/news/detail/moi-ngay-mot-anh-ngay-thu-1199-3-6-2017-487.html

content_copyCategorized under

About author