Anh bái lạy ai

access_time 5 years ago

Anh bái lạy ai ??
đcm lũ mõm vẩu vô pháp vô thiên, nhốt các anh, dọa thui các anh như thui trộm chó, xích các anh, và địt mẹ chúng nó khủng bố các anh.
Khi được tha, việc đầu tiên là chửi chết mẹ chúng nó đi, việc lồn gì phải cám ơn chúng nó.
Tôi là các anh, địt mẹ tôi xách cây aka với nguyên băng, tôi vòng lại bắt cả làng chúng nó quỳ khấu đầu, địt mẹ việc lồn gì phải cám ơn chúng nó ??
Cả đời tôi, chưa bao giờ thấy cảnh ngạc nhiên thế này, hỡi ôi lòng người sao quá điêu ngoa ??
Các anh chỉ là người thừa hành công vụ, các anh đéo phải sợ chúng nó và càng chả việc lồn gì phải cám ơn chúng nó, lũ mất nết đã giam giữ và hành hạ các anh.
Dù chúng già như các mác, hay chúng là liền bà răng đen trùm khăn mỏ quạ, thì việc đầu tiên của các anh là ngẩng đầu đi thẳng, nhổ mẹ bãi nước bọt vào mặt chúng và nói với chúng rằng : địt mẹ chúng mày quân mất nết hãy nhớ mặt thằng này.
Phép nước bị cười ngạo, công lí bị chà đạp, chỉ vì chúng tự cho mình là dân…
….và dân thì mặc định được bắt giam và hành hạ công an 1 cách vô pháp vô thiên ???

content_copyCategorized under

About author