AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG VỤ 10 Tỷ BỒI THƯỜNG CHO ÔNG NÉN

access_time 4 years ago

AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG VỤ 10 Tỷ BỒI THƯỜNG CHO ÔNG NÉN ?
Nhà báo vừa hỏi tôi về việc bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén đối với số tiền 10 tỷ là tiền thuế của dân, phải buộc người gây oan, sai, cho ông Nén phải chịu trách nhiệm với số tiền này như thế nào (?)
Hiện tại thì trách nhiệm hóa “chức danh” những người tiến hành tố tụng chưa được luật cụ thể hóa, nhưng cũng đã có quy định “buộc” ở mức rất hạn chế số tiền quy ra bằng lương.
Vấn đề đặt ra trong vụ án này là ai, người nào, có lỗi phải chịu trách nhiệm cá nhân “chức danh” trong tổ chức đó, để bồi thường lại tiền cho Nhà nước khi để xảy ra oan, sai (?).
Tới nay đã hơn một năm kể từ khi ông Huỳnh Văn Nén tố cáo hơn 10 người tham gia tố tụng, Cục điều tra VKS Tối cao vẫn chưa khởi tố ai cũng như xác định trách nhiệm cá nhân từng người, ở tùy từng tính chất mức độ hành vi gây ra oan, sai, trong các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bình Thuận.
Muốn quy trách nhiệm cá nhân “chức danh” phải có kết luận cá nhân ai đó có lỗi, thì trách nhiệm đó mới thực hiện được việc phải bồi thường lại số tiền cho Nhà nước.
Tới thời điểm này nhận trách nhiệm để xảy ra oan, sai, mới xác định được “Tổ chức” là TAND tỉnh Bình Thuận, còn trách nhiệm cá nhân thì chưa xác định được ai phải chịu trách nhiệm.
P/s; Tôi chỉ nói chút chút thôi, các bạn chút đọc báo nhé.

content_copyCategorized under

About author