24 tiếng với 3 chuyến bay

access_time 5 years ago

24 tiếng với 3 chuyến bay, hai sân bay chuyển tiếp Narita và Chicago. Cuối cùng cũng đến sân bay Buffalo để rồi đang ngồi trên taxi chuẩn bị “vượt biên, bằng đường bộ từ Mỹ sang Canada. Tối mò, chẳng thấy thác Niagara ở đâu cả. Mai sẽ được ngắm thác từ phía Canada.

content_copyCategorized under

About author