Archive

Cách đây đã lâu

Cách đây đã lâu, mình có viết về 1 người bạn cấp 3 đã hơn 30 năm không gặp vì

climegaads climegaads