1 tháng hơn mới về thăm nhà

access_time 4 years ago

1 tháng hơn mới về thăm nhà…
Thấy thương ba má… 2 anh chị buồn vì con trai đi thi mà nhà không phụ được gì. Ba thì an ủi tui cố lên còn má thì khóc… Thương hết sức!
Trấn an ba mẹ rằng con được bên cty tổ chức hỗ trợ nhiều lắm, đừng lo cho con.
Rồi mua nguyên nồi lẩu tôm 5 Ri cho cả nhà ăn trưa… Lâu lắm rồi mới ngồi ăn cơm với nhà… Hạnh phúc!
Chiều lại vác ba lô lên lại Sài Gòn với công việc và cuộc chiến còn dang dỡ…
Cố lên!
Vì mày và vì cả những người luôn ủng hộ mày nữa.
Xem thêm thông tin bài viết trước tại: www.biencuocsong.com/news/detail/buoi-chieu-luc-luc-balo-de-lay-tien-chuan-bi-nop-tien-hoc-thi-toi-phat-hien-ra-3-trieu-gom-nhung-to-500-da-1232.html

content_copyCategorized under

About author