1

access_time 5 years ago

1 .
Tranh chấp quyền lợi, đất cát ( rất cụ thể) ở Mỹ Đức , lồng Pào chơi dất lớn , chơi dất hoành , bắt kán bộ , Cớm làm con tin. Được cái lồng pào cắm cờ Tổ Quốc rợp trời ,hehhe , chứng tỏ rằng lồng pào có thể ị trên luật nhưng lồng pào và đối thủ của lồng pào (aka người của chánh quyền , của Viettel, Cớm..) cùng là công dân một nước. Thật may là sự vụ cũng có một cái kết có hậu , công dân và chánh quyền ngồi lại ăn miếng nước , uống miếng bánh để zải quyết ra ngô ra khoai ( chết mẹ đám quan xã rồi , hehhe). Thế , là người Annam với nhau thế mí được.
2.
Anh em Chiên Hà Tĩn thì tay cầm cuốn kinh thánh , tay kia cầm dao quắm hét vang “khạc tiền ra mau” rồi hạ cờ Tổ Quốc xuống , zương cờ nước đéo nào đó , zương cả cờ dzàng ba sọc của CH Cali với cái cớ môi trường môi dzài. Ấy, chiên chó còn bem Cớm sặc máu lìn , lại còn chặn quốc lộ khiến ông người nào đấy suýt chết vì xe cứu thương ko chạy được …
……
Cũng là phản kháng , cũng là đòi quyền lợi nhưng thiên hạ có thiện cảm với lồng pào Mỹ Đức- Đồng Tâm so với Chiên Hà Tĩn.
Kết lựn : Chiên Hà Tĩn ngu như nợn !!!!

content_copyCategorized under

About author