Archive

Đổ đá

Đổ đá http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18034 #sutda #lodat Hiện tượng đổ đá thuộc vào nhóm các hiện tượng trọng lực, bởi vì nó

climegaads climegaads

Bạn bè ai rảnh qua chơi nà

  Bạn bè ai rảnh qua chơi nà ! 207/11 Nguyễn Văn Thủ pDakao Q1 See Translation

climegaads climegaads

Nhân cái ngày kỉ niệm ba năm buôn hoa quả

Nhân cái ngày kỉ niệm ba năm buôn hoa quả . Silk Baochau có một cây bơ này rất ngon

climegaads climegaads

*5′ huyên thuyên*

  *5′ huyên thuyên* Đi bay cả ngày tới đêm khuya. Đáp xuống mở đt thì quả lịch rùng rợn

climegaads climegaads
1 8 9 10